Skip to main content

Groot nieuws voor uitzendkrachten: de bonden ABU en NBBU hebben met de vakbonden nieuwe cao’s voor uitzendkrachten vastgelegd. De nieuwe afspraken pakken de verschillen tussen uitzendkrachten en medewerkers in dienst aan. De arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht worden gelijk getrokken met de arbeidsvoorwaarden van een werknemer in gelijkwaardige functie. Daarnaast is er dankzij het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer speciale aandacht voor arbeidsmigranten in deze cao’s. Wat zijn de belangrijkste cao-wijzigingen voor uitzendkrachten waar je rekening mee moet houden?

Met de nieuwe cao’s verandert er veel op het gebied van inkomenszekerheid, transparantie en huisvesting. Dit zijn vijf zaken cao-wijzigingen voor uitzendkrachten waar je sowieso rekening mee moet houden:

1. Langere huisvesting na einde contract

Uitzendkrachten die in huisvesting van hun uitzender wonen, mogen daar na het einde van hun contract nog tot vier weken blijven wonen. Daarbij blijft de huurprijs hetzelfde als tijdens het dienstverband en moet de uitzender rekening houden met eventuele bijzondere (persoonlijke) omstandigheden van de arbeidsmigrant.

2. Inkomensgarantie eerste twee maanden

Een arbeidsmigrant die voor het eerst voor een uitzender in Nederland werkt, heeft vanaf 1 januari 2022 de eerste twee maanden van zijn contract recht op uitbetaling van het voltijdsminimumloon. De duur van het contract en het aantal gewerkte uren hebben hier geen invloed op. Alleen als van tevoren is afgesproken dat het een kortlopend project betreft, mag de uitzender hiervan afwijken. Dit alles geldt alleen voor de uitzender die de medewerker in het buitenland geworven heeft. Als de medewerker naar een ander uitzendbureau overstapt, geldt deze regel niet.

3. Inkorting eerste twee uitzendfasen

De eerste twee uitzendfasen worden ingekort. Voor uitzendkrachten die starten vanaf 3 januari 2022 gaat fase A (of 1-2) van 78 naar 52 weken en duurt fase B (of fase 3) een jaar korter: drie in plaats van vier jaar. Uitzendkrachten die al eerder begonnen met werken, vallen nog tot 2 januari 2023 onder de oude regeling. Dan wordt ook afgesproken of fase B (of 3) verder ingekort wordt.

4. Meer transparantie

Een heel belangrijk punt voor uitzendkrachten uit het buitenland: zij weten met deze nieuwe regeling voordat ze naar Nederland komen beter wat ze kunnen verwachten. Voordat een uitzendkracht naar Nederland komt, moet je als uitzender namelijk duidelijk maken wat de aard van de arbeidsovereenkomst is, het uitzendbeding, verplichte doorbetaling van het loon, de omvang van het werk, wat de arbeidsvoorwaarden zijn en hoe het zit met de cao. Deze transparantie biedt een arbeidsmigrant bescherming en zorgt ervoor dat hij weet wat hij kan verwachten.

5. Pensioenopbouw eerder en uitgebreider

Ook op het gebied van pensioenopbouw zijn er grote veranderingen. De wachttermijn van 26 weken wordt ingekort naar 8 weken. Vanaf de negende week geldt een jaar lang (52 weken) de basisregeling, die daarna overgaat in de plusregeling. Iedereen die begin 2022 al 8 weken of langer werkt als uitzendkracht, start met het opbouwen van pensioen. Ook wordt de grondslag voor het pensioen aangepast aan het sociale verzekeringsloon. Dat betekent dat overuren en toeslagen meetellen in de pensioenopbouw. Verder vervalt de mogelijkheid om pensioenafdracht voor opbouw te reserveren.

De nieuwe regels gaan direct gelden voor alle werknemers die in januari 2022 met een baan beginnen. Uitzendkrachten die al eerder zijn begonnen, vallen nog (deels) onder de oude regeling. Dit betekent dat je vanaf januari rekening moet houden met twee verschillende regelingen.

Ondersteunen Plan4Flex en mijn koppelingen deze nieuwe regeling?

Natuurlijk ondersteunen we vanuit Plan4Flex zowel de oude als de nieuwe cao-regeling. Als je configuraties goed ingesteld zijn, kun je vanaf de volgende release in december 2021 meteen onderscheid maken tussen de oude en nieuwe regeling. Voor alle nieuwe uitzendkrachten vanaf januari 2022, gebruikt de software direct de nieuwe regeling.

Ook controleren we voor alle koppelingen met partners of deze nieuwe regeling hierop van invloed is. Voor nu lijkt het erop dat de veranderingen weinig impact hebben op het werken met Plan4Flex. Je zal er in de operationele software dus weinig van merken.

De configuratie van de fases vraagt mogelijk wel opnieuw je aandacht. Je kunt deze instellingen zelf aanpassen met behulp van handleidingen en de kennisitems die we tegen die tijd met je delen. Heb je hulp nodig met het doorvoeren van deze cao-wijzigingen voor uitzendkrachten? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met support.

Automatisch de juiste cao’s toepassen op gewerkte uren en onregelmatigheidstoeslagen? Bekijk de pagina cao-opsplitsing.

Mike en Bas, AUB van Bergen

Uitzendbureau AUB van Bergen ontrafelt de 30 verschillende cao’s waar zij mee werken direct in Plan4Flex. Wijzigingen zijn dankzij de koppeling met Nocore eenvoudig door te voeren: “Dat scheelt een hoop tijd en geeft minder druk in de organisatie. […] Dat we de stap naar Plan4Flex hebben gemaakt, is echt een verademing. Je bent eigenlijk alleen nog bezig met controleren en niet meer met handmatig invoeren van gegevens.” Lees het klantverhaal.