Skip to main content

In april maakte de overheid dit bekend:

“Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen deze ondernemers zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening.”

Wat is een g-rekening

Veel uitzend- en/of detacheringbureaus werken met een zogenoemde g-rekening. Dit is een geblokkeerde bankrekening waarmee loonheffingen en BTW aan de Belastingdienst worden betaald. De inlener stort op de g-rekening het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting. De inlener kan zich op deze manier vrijwaren van inlenersaansprakelijkheid.

Goed nieuws!

De keerzijde van deze manier van werken is op dit moment dat de uitstelregeling voor het betalen van belastingen voor bureaus met een g-rekening weinig tot niets oplevert. Terwijl juist in deze branche liquiditeit nu hard nodig is. Het is dus goed nieuws dat de overheid nu gehoor heeft gegeven aan de oproep uit de branche om de g-rekeningen te deblokkeren.

Meer hierover is te vinden op de sites van de Belastingdienst en van de Rijksoverheid.