Skip to main content

In het locatieregister Informis van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheren SNF-geregistreerde ondernemingen alle locaties waar arbeidsmigranten wonen. De gegevens die de SNF nodig heeft, stuur je dankzij de koppeling met Plan4Flex direct door uit je operationele software. Alle adressen die je in Plan4Flex invoert voor de huisvestingsplanning stuur je zo eenvoudig door naar SNF. Lees meer over het hoe, wat en waarom van deze samenwerking.

 De SNF zet zich in voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. SNF is een keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Om dat keurmerk te verkrijgen, moet de huisvesting aan verschillende eisen voldoen. Denk hierbij aan een minimaal woonoppervlak per persoon.

Als je voldoet aan het keurmerk, mag je als uitzendonderneming huisvestingskosten inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Daarnaast laat je met het keurmerk zien dat je goed voor je arbeidsmigranten zorgt, omdat je ze goede huisvesting biedt.

Uitzendbureaus vroegen om koppeling SNF en Plan4Flex

Plan4Flex en de SNF kwamen elkaar vaak tegen in de uitzendbranche. Veel bedrijven in het register van de SNF zijn klant bij Plan4Flex en andersom hebben veel Plan4Flex-klanten het keurmerk van de SNF. Die gezamenlijke klanten stelden voor een koppeling tussen beide systemen te ontwikkelen, om zo hun werk eenvoudiger te maken.

Dat zit zo: alle SNF-geregistreerde ondernemingen moeten  alle huisvestingslocaties waarin arbeidsmigranten worden gehuisvest opvoeren in het locatieregister. Als je drie locaties hebt, is dat handmatig prima te doen. Maar veel uitzendbureaus hebben veel meer verschillende locaties, die ook nog eens regelmatig wisselen. Die locaties staan ook al in hun Plan4Flex-systeem, dat ze gebruiken om huisvesting, werk en vervoer van uitzendkrachten te plannen.

Adressen doorsturen met één klik op de knop

Met een koppeling tussen Plan4Flex en het locatieregister van SNF, hoeven uitzenders deze gegevens niet meer allemaal handmatig over te nemen. Deze worden direct uitgewisseld tussen beide systemen. Voeg je een nieuwe locatie toe in Plan4Flex, dan stuur je deze met één druk op de knop d00r naar het locatieregister van SNF. Dat bespaart een hoop tijd.

Alleen het aantal mensen dat op een locatie kan wonen en de adressen worden doorgestuurd. De actuele bezetting en gegevens van bewoners blijven alleen toegankelijk in Plan4Flex.

Eenvoudiger om SNF-keurmerk aan te vragen

Margot Ronner van de SNF is tevreden: “Op deze manier wordt het voor uitzendbedrijven makkelijker om ons locatieregister goed in te vullen en dus om het keurmerk te krijgen, als je de huisvesting op orde hebt. En goede huisvesting, daar doen we het uiteindelijk voor.” Dréann van den Akker van Plan4Flex verwacht dat er hierdoor misschien wel meer organisaties het keurmerk aanvragen: “Voor bedrijven die al met Plan4Flex werken en goede huisvesting bieden, wordt het nu dus veel makkelijker om het SNF-keurmerk ook aan te vragen.”

Prettige samenwerking

De samenwerking liep voor beide partijen prettig, al was het in het begin even zoeken naar een manier die goed paste. Margot: “Uiteindelijk kreeg ik contact met Wesley Lam van Plan4Flex. Hij heeft ervoor gezorgd dat alles strakgetrokken werd en nu loopt alles goed en weet iedereen elkaar te vinden. Ik hoor nu alleen maar goede verhalen over de samenwerking!”

De koppeling met het locatieregister is voor alle Plan4Flex-gebruikers gratis te gebruiken. Wil je weten hoe dit werkt? Ontdek het stap voor stap in het kennisitem KI 0529 op de Self Service Portal.