Skip to main content

Bijna elke blog over de Wet Arbeid in Balans (WAB) beschrijft prima wat er gaat veranderen. Tot zover geen nieuws onder de zon. Veel interessanter is daarom om te bekijken wat deze nieuwe wet nu betekent voor jou, voor ons en voor onze onderlinge relatie. Wat moeten en kunnen we doen om onze klanten te ondersteunen en hoe ziet dat er in de toekomst uit?

Work in progress

Als softwareleverancier moeten we simpelweg iets met deze nieuwe wet en daar zijn we dan ook al anderhalf jaar mee bezig. Het is voortdurend een kwestie van peilen bij onze klanten waar de behoeften liggen en hoe wij daarop inspelen. Dat is ’tooling’: we bieden de tools om handen en voeten te kunnen geven en vooruit te kunnen met de WAB. We stellen intern een team op om goed te kunnen analyseren wat er speelt en wat de behoefte is. En dus: wat hebben onze klanten van ons nodig?

Anticiperen op wat er kan gebeuren

Nu de wet van kracht is geworden, wordt er zo mogelijk nog meer geroepen en gespeculeerd. Alle interpretaties van de wet vormen een geheel van eisen die worden gesteld. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de vraag hoe we onze software moeten laten aansluiten en goed in de praktijk laten werken. Tussen uitzendkracht en uitzendbureau moet dit feilloos lopen. Wat is de makkelijkste procesflow en hoe kunnen de partijen elkaar op de makkelijkste manier bedienen? Ook met partners moeten wij in overleg. Wat gaat daar veranderen en wat betekent dat bijvoorbeeld voor koppelingen met andere loonpakketten?

Loggen en monitoren

De wet is al ingegaan en we blijven nauwlettend de markt en de behoeften in de gaten houden om snel in te kunnen spelen op de specifieke wens van onze klant. Er is nog veel overleg en er zijn veel vragen. Intussen blijven we doorontwikkelen en houden onze ogen en oren open. We proberen met onze tools al zo goed mogelijk te voorzien in oplossingen. Wat belangrijk is: hoe gaan we gemaakte afspraken vastleggen en hoe kunnen we dat terugvinden? Logging en monitoring. We zullen altijd flexibel blijven om te kunnen meebewegen en altijd in contact blijven met onze klanten om hun behoeften te kunnen beantwoorden. Die flexibiliteit is hard nodig. Want hoe ontwikkelt de wet zich? Zijn alle facetten haalbaar?

Nieuwe uitdagingen in de toekomst

Eén en ander rondom de WAB kristalliseert zich tussen nu en de komende maanden uit, maar jij en wij kunnen niet afwachten. Dus: het nieuws blijven volgen en veel in contact blijven met elkaar is het devies. Loggen en monitoren en het vertalen van data naar uitzendkrachten en -bureaus: dat zijn de uitdagingen van dit moment. En er komen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen bij, omdat een verandering vaak effect heeft op een heel proces. We willen en moeten ons platform in zijn geheel blijven zien en ook nadenken over de consequenties in vervolgstappen.

Wat wij kunnen doen!

Worstel je ook met de WAB? Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Informeer eens naar de mogelijkheden!