Skip to main content

Europese arbeidsmigranten in Nederland zijn een economische factor om rekening mee te houden. Dat bleek recentelijk uit een onderzoek van ABN Amro. Het gaat vooral om Oost-Europeanen, in totaal ongeveer 250.000 mensen. De meesten komen uit Polen (180.000), maar ook onder meer uit Roemenië en Bulgarije. Dit zijn alleen nog maar de mensen die hier permanent werken. Er zijn er nog eens duizenden die hier bijvoorbeeld alleen voor seizoenswerk komen. Linksom of rechtsom: deze arbeidsmigranten zijn voor verschillende sectoren, zoals de bouw, industrie en de agrarische en logistieke sector, van levensbelang.

Aantal arbeidsmigranten neemt af

Van levensbelang voor de Nederlandse economie of niet, feitelijk hebben de arbeidsmigranten daar geen boodschap aan. Sterker nog, het aantal arbeidsmigranten zal door verschillende economische ontwikkelingen gaan afnemen. Een belangrijke reden om naar Nederland te komen, wordt steeds minder belangrijk: de lonen in landen als Polen, Bulgarije en Roemenië stijgen explosief. Het minimumloon is de afgelopen vier jaar in Polen met 40 procent gestegen, in Bulgarije met 65 procent en in Roemenië met maar liefst 140 procent. Daarmee worden de verschillen in lonen steeds kleiner en wordt Nederland minder aantrekkelijk. En dan zijn er nog factoren als afstand en het verschil in taal en cultuur. Dan is werken in landen als Oostenrijk en Duitsland, waar het minimumloon vergelijkbaar is met dat van Nederland, nog eerder een optie. Tegelijkertijd wordt de behoefte aan arbeidskrachten in Nederland alleen maar groter. Robotisering en technologische ontwikkelingen? De investeringen nemen af en de arbeidsproductiviteit stijgt nauwelijks.

Negatieve scenario’s

Door toenemende vergrijzing en afnemende stroom arbeidsmigranten zal de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Een tekort aan goed personeel zal de investeringen remmen. Of bedrijven besluiten hun productie naar het buitenland te verhuizen. Beide scenario’s zijn niet goed voor de Nederlandse economie. Aan het aantrekken van arbeidsmigranten uit niet EU-landen als Oekraïne of het Verre Oosten kleven de nodige bezwaren.

Uitdaging!

Samengevat: er zijn redenen genoeg om arbeidsmigranten in Nederland aan het werk te houden, maar het aantal werknemers uit Oost-Europa neemt door de aantrekkende economie in hun thuisland snel af. Al met al ligt er een uitdaging voor de politiek om aan de groeiende uitdaging een mouw te passen. Voor de uitzenders zelf is het zaak om de Oost-Europese medewerkers te boeien en te binden, zodat zij langer hier blijven werken.