Er zijn genoeg plekken in een organisatie waar knelpunten kunnen ontstaan. In onze vorige blog vertelden al over dubbel werk en ruis op de lijn tussen administratie en operatie. Als we meer inzoomen op de uitzendbranche, dan zorgt bijvoorbeeld de relatief nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB) voor de nodige knelpunten, die gelukkig ook snel zijn op te lossen.

Administratie op orde

Simpel gezegd is een uitzendkracht verplicht zijn of haar administratie goed op orde te hebben. Alle informatie die wordt bewerkt of verwerkt, moet een uitzendbureau aan kunnen tonen aan de uitzendkracht. Als een uitzendkracht vertrekt, is een uitzendbureau verplicht om alle documenten en informatie met de uitzendkracht te delen. Dat kan voor de nodige tijdrovende knelpunten zorgen. Je moet alles aan kunnen tonen en alle informatie delen, dus het is slim om alle data daaromtrent vanaf het begin op één plek te verzamelen en logisch te houden.

Centraal verzamelen

Ook in de relatie tussen uitzendbureau en uitzendkracht zit vaak genoeg nog veel ruis. De data over gewerkte uren, ondertekende stukken en allerlei andere zaken liggen versnipperd op verschillende afdelingen en dat bevordert een vlotte afdeling bepaald niet. Door de informatie centraal te verzamelen in het systeem van Plan4Flex is alles snel geregeld. Dit is een operationeel systeem, dat uitgaat van de werknemer. Alle benodigde data worden hier centraal verzameld en opgeslagen. Geen discussie over verschillen in data (“in mijn administratie staat zoveel uur, en in jouw overzicht een ander aantal”), maar iedereen gaat uit van dezelfde dataset. Dat maakt het ook makkelijk om eventuele verschillen snel op te sporen en te herleiden.

Digitaal ondertekenen

Met de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen, blijven de data ook makkelijker op één centrale plaats. Contracten en andere overeenkomsten: het zit allemaal in één systeem, goedgekeurd door de Belastingdienst. Onze verwachting is dat deze ontwikkeling door de coronacrisis alleen maar versneld wordt, dus het is slim om hier nu bij aan te haken. Het is goed om te beseffen dat een uitzendbureau in feite twee klanten heeft: opdrachtgever én uitzendkracht. Juist door als centraal (verzamel)punt op te treden, ontstaan er geen fouten en zijn data snel en overzichtelijk beschikbaar.

Meer weten? Informeer eens naar wat Plan4Flex kan betekenen voor uw organisatie! We vertellen er graag alles over.