Skip to main content

De flexbranche krijgt continu te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Nu staan met de Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) en de VBAR (Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden) twee grote veranderingen op de agenda. Henk Geurtsen, oprichter van Experts in Flex, vertelt in de vijfde aflevering van de podcast ‘Grensverleggend in Flex’ welke ingrijpende impact deze twee wetten hebben op de bedrijfsvoering van flexbedrijven.

Met Experts in Flex staan Henk Geurtsen en zijn collega’s flex-ondernemers met raad en daad bij. Het bedrijf helpt flex-ondernemers de prestaties van hun bedrijf te verbeteren. Zo geeft Experts in Flex advies over compliance, digitalisering, recruitment, finance en succesmanagement. Ook biedt het bedrijf hands-on managementondersteuning, training en coaching. Bovendien kun je voor advies over wetgeving ook bij Experts in Flex terecht.

Nieuwe wetgeving voor de flexbranche

“De ingang van de Wtta, voorheen het toelatingsstelsel, staat op dit moment gepland voor 2026” [inmiddels 2027, red.], vertelt Henk. “Dit stelsel stelt strenge eisen aan de bedrijfsvoering van uitzendbureaus. Zo wil de overheid de kwaliteit van flexwerk borgen en malafide praktijken tegengaan.” Wat dat concreet inhoudt? “Bijvoorbeeld dat je pas toegelaten wordt als je voldoet aan het normenkader vanuit deze wet. Ook moet je een stevige borgsom of bankgarantie overleggen. Dus het betekent nogal wat.”

Naast het toelatingsstelsel vertelt Henk over de wet VBAR. Deze wet, die ook wel de ZZP-wet genoemd wordt, staat ook op de planning voor 2026. “De wetgeving voor ZZP’ers wordt aangescherpt. De overheid wil hiermee de positie van ZZP’ers versterken en schijnzelfstandigheid tegengaan. Zo moet iemand meer dan 32 euro per uur factureren, anders is het in principe geen ZZP’er. Ook als er sprake is van werkinhoudelijke aansturing, is iemand geen ZZP’er.”

Een uitdaging én een kans

Het is belangrijk dat flexbedrijven zich nu al gaan voorbereiden op de introductie van de Wtta en de ZZP-wet in 2026 vindt Henk: “Vanwege deze wetgeving moeten flexbedrijven veel werk verzetten. Begin dus nu al met de nodige aanpassingen in je bedrijfsvoering. Denk aan interne systemen versterken, personeel opleiden in de nieuwe regels en voldoen aan de normen van het toelatingsstelsel.” Henk ziet hierin ook een kans voor flexbedrijven: “Je hebt als uitzender de mogelijkheid om te laten zien dat je kwaliteit levert in deze markt en om je te onderscheiden van de concurrentie.”

“Goed voorbereide flexbureaus die nu al investeren in compliance en heldere bedrijfspraktijken nemen het voortouw”, meent Henk. “Terwijl bureaus die hierin achterblijven mogelijk niet aan de nieuwe eisen kunnen en zullen voldoen. Als je nu (begin 2024 red.) nog denkt dat je nog alle tijd hebt, ga je tegen dit probleem aanlopen.” Ook de nieuwe ZZP-wet biedt flexbedrijven kansen denkt Henk: “Bedrijven die nu rechtstreeks ZZP’ers inhuren voor een flexibele schil, kunnen deze ZZP’ers straks op basis van die nieuwe wet niet meer inhuren. Dan verwacht ik dat deze bedrijven bij uitzendkrachten terechtkomen. Ze willen die flexibiliteit behouden.”

Kortom, Henk adviseert flex-ondernemers om nu al te kijken naar welke impact deze wetten gaan hebben op hun bedrijf. “Zeker het toelatingsstelsel heeft grote impact op alle uitzendorganisaties. Zorg dus dat je de stappen daarnaartoe behapbaar maakt en dat je niet te lang wacht tot je overgaat op actie.”

Dit blog is een samenvatting van de podcastaflevering over Nieuwe wet- en regelgeving in flex. Henk besprak natuurlijk nog veel meer met Dréann en Egbert in de podcast Grensverleggend in Flex. Ben je benieuwd? Luister dan naar deze en andere afleveringen van Grensverleggend in Flex en ontdek hoe experts zoals Henk Geurtsen de branche vormgeven.