Skip to main content

In de foodsector werken veel uitzendkrachten. Ook arbeidsmigranten. Deze werknemers zorgen er in hoge mate voor dat de schappen in de supermarkten gevuld zijn. Zonder deze uitzendkrachten wordt er niets meer geplukt, gesneden, verpakt, gebakken, gepikt of vervoerd. Met recht essentiële beroepen dus, zeker in deze tijden van corona.

Uitzendkrachten gezond houden

Tegelijkertijd staan werknemers en uitzendbureaus voor de uitdaging om deze mensen gezond te houden. Behalve voor hen zelf is het immers belangrijk voor de foodsector en daarmee in een breder perspectief voor het hele land. De corona-app van de overheid zou wat bron- en contactonderzoek betreft kunnen helpen, maar deze app wordt nauwelijks gebruikt door arbeidsmigranten.

Plan4Flex ondersteunt met slimme software de operationele processen, waaronder de planning, rondom uitzendkrachten. Deze medewerkers wisselen uiteraard wel eens van opdrachtgever, ploeg en afdeling. Als je 100 mensen aan het werk hebt, is het lastig om te achterhalen wie met wie contact heeft gehad. Laat staan als het om duizenden medewerkers gaat. Komt nog bij de arbeidsmigranten niet alleen samen werken, maar vaak ook nog samen rijden en samen wonen. Het overzicht is daarmee snel verdwenen.

Bron- en contactonderzoek onder arbeidsmigranten

Tot voor kort zochten uitzenders handmatig in de planning met wie iemand die positief was getest in contact was geweest op het werk, in de auto of elders. Op die manier vond bron- en contactonderzoek plaats. Een tijdrovende klus. Dat kan anders. Bij Plan4Flex hebben we er een rapport voor gemaakt. Als het ware een filter in de planning: je kan een uitzendkracht kiezen, een begin- en einddatum en je krijgt meteen een overzicht van met wie deze persoon waar in contact is geweest. Is een van je medewerkers positief getest op corona? Dan zoek je eenvoudig uit met wie hij de afgelopen dagen contact heeft gehad voor zijn werk. Een simpel maar zeer doeltreffend filter, waarmee elke gebruiker van Plan4Flex uren werk bespaart.

Meer weten?

Meer weten? We helpen je graag bij het installeren van deze mogelijkheid. Schiet een ticket in via de portal of bel 088-6906999.