Skip to main content

De economie in Oost-Europa stijgt, de werkloosheid daalt. Dat vraagt om arbeidskrachten, die in landen als Polen en Roemenië dan ook vaker een vast contract krijgen en een beter loon dan voorheen. Het verschil in loon tussen Polen en Nederland wordt steeds kleiner. De urgentie om voor werk en inkomen naar bijvoorbeeld Nederland te komen, vervalt dan ook. Er zijn steeds minder drijfveren voor arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije om hier te komen werken.

Personeel blijft nodig!

Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid werk hier niet af. Veel bedrijven in verschillende sectoren (transport en logistiek, landbouw, bouw en industrie) zitten te springen om mensen en het aantal vacatures dat niet of moeilijk in te vullen valt, neemt snel toe. Uitzendbureaus kijken steeds verder naar het Oosten (Oekraïne bijvoorbeeld) en zelfs buiten de Europese grenzen (Vietnam, Filipijnen) om de opengevallen plekken in te vullen.

Daarnaast is de verwachting dat Oost-Europeanen die nu nog in het Verenigd Koninkrijk werken, na de brexit de oversteek naar onder meer Nederland zullen maken. Economen wijzen daarnaast op de mogelijkheden van automatisering. Op die manier kan het tekort aan arbeidskrachten nog enigszins in de hand worden gehouden.

Tijd voor actie

Arbeidsmigranten uit Azië kunnen hier momenteel nog maar moeilijk een arbeidsvergunning krijgen. Het gaat natuurlijk ook niet om landen die bij de Europese Unie zijn aangesloten. Opvallend is echter wel dat onze buurlanden Duitsland en België wél al regelingen hebben om de komst en vestiging van arbeidsmigranten uit Aziatische landen mogelijk en makkelijker te maken. Oftewel: als de tekorten op de arbeidsmarkt te hoog oplopen, ligt er een taak voor de politiek in Den Haag om het systeem rondom arbeidsvergunningen goed onder de loep te nemen.

En dat het kan, bewijst de regeling rondom Chinese koks die onlangs werd afgesloten. Zij mogen vanaf 1 oktober voor twee jaar in Nederland komen werken en daarmee is de beperking op het halen van buitenlandse koks dus van de baan. Wel geldt de voorwaarde dat de gespecialiseerde koks alleen mogen komen als er daadwerkelijk geen Nederlandse of Europese kok beschikbaar is om dat werk te doen. Het UWV gaat dit controleren. Een interessante ontwikkeling om te volgen, zeker gezien het feit dat veel Nederlanders vinden dat ‘eerst onze eigen werklozen en uitkeringsgerechtigden aan het werk moeten’. Dan moet dat wel kunnen natuurlijk.

Belang van goede huisvesting

Belangrijk is en blijft daarnaast het bieden van een goede huisvesting en dat belang neemt alleen maar verder toe om arbeidsmigranten te verleiden naar Nederland te komen. En dan geldt nog de maatschappelijke acceptatie voor arbeidsmigranten uit Azië, of zelfs voor arbeidsmigranten in het algemeen. Uitdagingen genoeg! Maar om antwoord te geven op de vraag of het kan, arbeidsmigranten uit Azië, is het antwoord in ieder geval: waar een wil is, is een weg.