Het valt soms niet mee: de oude, bekende werkwijze loslaten om te vervangen voor een nieuwe. Het is zaak om werknemers op een goede manier te laten inzien dat het noodzakelijk is.

Veranderen? Waarom?

Hoe doe je het goed? Communicatie is de sleutel: het is essentieel om werknemers te laten inzien waarom de wijziging, zoals het aanschaffen van en werken met nieuwe software, nodig is. Peter Jacobs: “Je moet draagvlak creëren om de wijziging er door te krijgen door mensen te laten snappen waarom het nodig is. Vaak zijn leidinggevenden niet heel duidelijk in hun communicatie en brengen de boodschap niet voldoende helder over. Het is geen kwestie van ‘hier heb je nieuwe software en succes ermee’, zo gaat dat niet.” Duidelijk de boodschap communiceren, zorgen dat mensen het snappen en dat draagvlak creëren. “De confrontatie aangaan met jezelf”, vat Peter Jacobs het samen. “En dat is niet altijd makkelijk. Een excuus is snel gevonden.”

Leg het uit in een presentatie

Helder communiceren dus. Als leiding cq directie kun je een heldere lijn uitzetten door één en ander op papier te zetten en een goede presentatie te geven. “Leg uit hoe de situatie nu is, waar je naar toe wilt en wat de consequenties zijn. Laat ook zien wat de gevolgen zijn als je die koers níet inzet, maar leg het accent op de voordelen. Toon aan wat de voordelen voor je werknemers zijn, werk vanuit hun gezichtspunt, zodat zij de voordelen werkelijk gaan inzien.” Als werknemers vooral nadelen zien, zullen ze de verandering niet accepteren en wordt het proces heel moeilijk.

Impact

Elke verandering – werkwijze, locatie, werkplek, functie – heeft een grote impact op het bedrijf. “Het is raadzaam om die veranderingen goed te begeleiden en te communiceren, anders gaat het ten koste van de productie. Weerstand zal er altijd zijn, maar hoe beter je communiceert, hoe beter de acceptatie zal zijn. Kritisch kan ook opbouwend kritisch zijn, een uitwisseling van ideeën, maar je moet als leidinggevende wel de touwtjes in handen houden.”