“De politiek heeft zich de afgelopen jaren richting de uitzendbranche vooral gericht op de financiën. Wordt er genoeg conform inlenersbeloning betaald? Nu dat allemaal goed is geregeld, gaan ze meer kijken naar de operationele kant. Dat is waar de uitzendbranche nu en de komende jaren mee te maken krijgt. De Wet Arbeid in Balans (WAB) is daar een voorbeeld van”, vertelt algemeen directeur Egbert Wingens van Plan4Flex.

“De politiek heeft zich de afgelopen jaren richting de uitzendbranche vooral gericht op de financiën. Wordt er genoeg conform inlenersbeloning betaald? Nu dat allemaal goed is geregeld, gaan ze meer kijken naar de operationele kant. Dat is waar de uitzendbranche nu en de komende jaren mee te maken krijgt. De Wet Arbeid in Balans (WAB) is daar een voorbeeld van”, vertelt algemeen directeur Egbert Wingens van Plan4Flex.

Operationele deel

De overheid wil het operationele deel rondom uitzenden en payrollen steeds meer regelen en controleren. “Vijftien jaar geleden was het idee dat alles en iedereen veel meer flexibel moest worden. Nu krijg ik het gevoel dat de politiek vindt dat we daarin te ver zijn doorgeschoten. De WAB toont aan dat er behoefte is aan een grotere vaste schil, zodat er meer rust en stabiliteit voor werknemers komt. Dat is misschien wat abstract bekeken, maar wel de kern volgens mij.”

Richten op service

De overheid heeft altijd gesteld dat uitzendkrachten duurder zouden moeten zijn dan mensen in vaste dienst en ook die gedachte krijgt met de WAB handen en voeten. “De flexibele schil moet wel behouden blijven, maar mag volgens de overheid niet te groot worden. Zelf denk ik dat het allemaal wel meevalt: veel bedrijven hebben een operationele uitdaging en zijn op zoek naar mensen voor kortere of langere tijd. Die plek moet gevuld worden. Het is aan de uitzendbureaus om de juiste mens op de juiste plek te krijgen. En dat wordt dus prompt de nieuwe belangrijke opdracht voor uitzendbureaus: meer richten op service.”

Registeren

“De core business van een uitzendbureau is omgaan met mensen en hen op de juiste plek neerzetten. De juiste match maken. Zo kan de opdrachtgever immers de gewenste productie draaien”, vertelt Egbert. De uitzendkracht krijgt dankzij de WAB meer rechten. “En dat betekent dat je als uitzendbureau niet meer om geavanceerde software heen kunt. Een Excel-bestand voldoet niet meer om je planning te registeren, je moet van alles vastleggen. De planning moet vier dagen van tevoren duidelijk zijn. Bij een oproep moet je minimaal drie uur uitbetalen. Het zijn maar voorbeelden van nieuwe regels, maar die moet je wel allemaal goed registeren. In de toekomst, of eigenlijk nu al, kun je niet zonder een softwarepakket om dit goed te beheersen.”

Voorspellen en transparantie

De volgende stap is, is dat door verregaande (en verdergaande) digitalisering de verzamelde data voorspellingen gaan doen ten aanzien van de tevredenheid van uitzendkrachten en opdrachtgevers. “In ons systeem krijgen we zo steeds meer servicegerichte items, die het uitzendbureau helpen bij het bepalen van die tevredenheid”, vertelt Egbert. Het systeem van Plan4Flex doet veel meer dan plannen alleen. De complete registratie van uren en salarisstroken is in het systeem voor de uitzendkracht terug te vinden.