Skip to main content

We zijn blij te kunnen delen dat onze nieuwe klantenportaal gereed is voor gebruik. Het was een zware bevalling door de hoge eisen die we aan dit nieuwe platform hebben gesteld. Het portaal is een basis waar in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd gaan worden. We starten met een geheel nieuw ontwerp, de oude maar vertrouwde opties en natuurlijk enkele nieuwe functies. We horen altijd graag jouw opmerkingen.

Optimaal klantcontact

Het Plan4Flex portaal is eigenlijk bedoeld voor je opdrachtgever. Het biedt de mogelijkheid om 24/7 in contact te staan met jou als uitzender. In het portaal heb je de mogelijkheid om veel informatie automatisch te verstrekken en inzicht te delen uit Plan4Flex. Je maakt deze informatie beschikbaar voor je klanten zonder dat het je tijd of moeite kost. Het portal is te personaliseren door gebruik te maken van je eigen logo. Dit maakt het portaal herkenbaar voor je klant. Welke functionaliteiten je aanbiedt, is instelbaar per klantgebruiker.

Mogelijkheden:

• Werkplanning; medewerkers, aantallen, afwezigheden, werktijden, pauze en totalen
• Zoeken op start- of eindtijden
• Werkurenbriefjes goedkeuren of muteren
• Werkplanning overnemen naar een werkbriefje
• Direct invullen van de uren in het werkbriefje gedurende de lopende week
• Werkbriefjes controle overzicht
• Missende werkbriefjes toewijzen
• Multi-select mogelijkheid
• Bekijken documenten
• Declaratie verwerken
• Exporteer planning
• Aanvraag verhogen of verlagen inclusief opmerking plaatsen
• Persoonlijke instellingen bewaren van de opdrachtgever
• Personaliseren portaal met logo en kleur

 

Ik wil meer weten over deze nieuwe portal !

Bestaande portaal

Het oude of bestaande portaal kun je blijven gebruiken. Deze blijft het portaal voor de uitzendkracht. Let wel: de ontwikkeling hiervan is echter gestopt. Het komende jaar zal ook de ondersteuning hiervan aflopen.