Skip to main content

Goed nieuws: vanaf nu stuur je weer automatisch adresgegevens door van Plan4Flex naar de SNF. Met de update kun je binnen je holding nu ook vanuit één entiteit je huisvesting beheren. Je hoeft één huisvestingslocatie dus niet meer voor elke dochteronderneming in te voeren. Dat bespaart een hoop tijd.

De koppeling tussen SNF en Plan4Flex is wel op een andere manier opgebouwd dan voorheen. Je richt hem (opnieuw) in samen met een consultant. Dus ook als je de ‘oude’ koppeling al gebruikte. Mail naar sales@ewingsict.nl als je hiermee wil werken. De consultant kan je ook meteen helpen met de nieuwe functie voor huisvesting binnen je holding.

Nieuw: vanuit één entiteit binnen de holding je huisvesting beheren

Het is vanuit de SNF nu mogelijk dat je maar één account in Informis bijhoudt als er meerdere juridische entiteiten binnen een holding zijn en één entiteit verantwoordelijk is voor álle huisvesting van alle entiteiten.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden:

 • Alle juridische entiteiten vallen aantoonbaar onder één holding/juridische entiteit
 • De huisvestings-bv registreert en beheert alle locaties die door de zuster-bv’s worden ingezet. Geen enkele uitzend-bv mag andere locaties gebruiken dan die van de huisvestings-bv. Dat wordt natuurlijk ook gecontroleerd bij de administratieve inspectie.
  • De huisvestings-bv kan ook andere belanghebbende zijn van een locatie, waarmee de uitzend-bv deze locatie ook kan gebruiken.
  • De eerste verantwoordelijke kan ook een onderneming buiten de holding zijn
 • Alle juridische entiteiten zijn, en blijven, er verantwoordelijk voor dat alle locaties die zij inzetten bij de huisvestings-bv in Informis staan. Zij kunnen die verantwoordelijkheid niet afschuiven op de holding of op de huisvestings-bv. Blijkt tijdens de administratieve inspectie dat er een locatie ontbreekt, dan volgt een major voor de onderneming.
 • Elke juridische entiteit krijgt wel een account in Informis voor de administratieve inspectie
 • Alle juridische entiteiten hebben een en dezelfde inspectie-instelling

Hoe werkt facturering met deze nieuwe werkwijze?

De factuur voor de jaarbijdrage wordt voor alle entiteiten die gebruikmaken van deze oplossing gebaseerd op het aantal locaties dat de ‘huisvestings-entiteit’ op 1 januari van het jaar in Informis heeft staan.

Wat moet ik doen om deze nieuwe SNF-functie te gaan gebruiken?

Voor Plan4Flex-gebruikers is het noodzakelijk dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Meld je aan bij de SNF als je voortaan de huisvestingsregistratie van je holding vanuit één entiteit wil doen. Dit doe je door een mail te sturen naar info@normeringflexwonen.nl met de volgende informatie:

 • Organogram van de holding met daarin duidelijk de entiteiten die SNF-geregistreerd zijn
 • Naam van de entiteit die verantwoordelijk is voor de huisvesting
 • Naam van de andere entiteiten die SNF-geregistreerd zijn en de huisvesting via de huisvestings-bv laten verzorgen

De SNF beoordeelt je aanvraag en komt hier bij je op terug. Heb je nog vragen over de nieuwe koppeling of het registreren van een entiteit voor de holding? Neem dan contact op met de SNF.