Skip to main content

Van der Voort Groep

Bemiddeling in financiële diensten voor uitzendbureaus.

Van der Voort Groep bemiddelt in financiële diensten voor uitzendorganisaties. Het gaat daarbij met name om uitzendorganisaties die werken met buitenlandse uitzendkrachten. De dienstverlening is gericht op verzekeren, arbodienstverlening en financiële IT-oplossingen die speciaal voor de uitzendbranche zijn ontwikkeld. Met een unieke aanpak is Van der Voort Groep uitgegroeid tot landelijk specialist.

Zorgverzekering buitenlandse uitzendkrachten

Het ontwikkelen van specialistische dienstverlening voor de uitzendbranche is ontstaan vanuit specifieke vragen over de ziektekostenverzekeringen van buitenlandse uitzendkrachten. Samen met Zorg en Zekerheid ontwikkelde Van der Voort Groep een collectieve zorgverzekering die aansluit bij de administratieve processen van uitzendbureaus en de behoefte van uitzendkrachten.

UZBpayportal

De Wet aanpak schijnconstructies heeft per 1 januari 2017 beperkingen opgelegd aan de inhoudingen die een werkgever kan doen op het minimumloon. Naar aanleiding daarvan ontwikkelde Van der Voort Groep het UZBpayportal: een betaal- en communicatieplatform waarmee je kosten op een efficiënte manier incasseert bij je uitzendkrachten. Door de integratie met Plan4Flex, stuur je nu eenvoudig betaalverzoeken via de Plan4Flex App. Lees er alles over in het artikel “UZBpayportal: toekomstbestendig alternatief voor inhoudingen op de salarisstrook.”

Overige verzekeringen en dienstverlening

Door de verworven marktpositie in de uitzendbranche heeft Van der Voort Groep ook andere verzekeringen en dienstverlening op maat kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld om het ziekteverzuim en het Ziektewet- en WGA-risico voor uitzendbureaus optimaal te managen en desgewenst te verzekeren. Ook biedt het bedrijf verzekeringen op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid, wagenparken en huisvesting die rekening houden met de specifieke kenmerken van de uitzendbranche.

Ga terug