Skip to main content

De Wet Aanpak Schijnconstructies die in januari 2017 van start ging, maakt het uitzendbureaus lastig om extra kosten die ze maken voor arbeidsmigranten te verrekenen met het loon. Gelukkig is er een alternatief. Het bedrijf Van der Voort Groep dat gespecialiseerd is in financiële dienstverlening voor uitzendbureaus ontwikkelde het UZBpayportal, een handige tool waarmee uitzendbureaus én uitzendkrachten meer grip krijgen op hun financiën. We vroegen Willem en Mark van der Voort over de totstandkoming en de werking van de nieuwe tool.

Om welke kosten gaat het?

Willem: “Voor uitzendbureaus die zich voornamelijk richten op arbeidsmigranten kan de Wet Aanpak Schijnconstructie erg nadelig uitpakken. Zij maken namelijk veel kosten voor hun werknemers omdat ze vaak allerlei aanvullende diensten regelen zoals:

  • Woonruimte
  • Verzekeringen
  • Transport
  • Maaltijden
  • Werkkleding
  • Etc.

Inhouden op minimumloon verboden!

Volgens de WAS regeling mogen deze kosten niet meer ingehouden worden onder het wettelijk minimum loon. Dat betekent dat een uitzendbureau hun medewerkers niet langer om een volmacht kunnen vragen om de kosten in te houden op het loon. Alleen de basiszorgverzekering en een percentage van het minimumloon aan huisvestingskosten mogen nog op die manier verrekend worden met het loon”.

Negatief saldo uitzendbureau

Mark vult aan: “Over alles wat de medewerker boven het wettelijk minimum loon verdient mogen de kosten in principe weer wel afgetrokken worden van het loon. Men kan er voor kiezen om het resterende saldo te innen via het portal. We zien echter een trend dat uitzendbureaus bepaalde kosten volledig via het UZBpayportal laten lopen. Dit schept duidelijkheid en is toekomstbestendig.

Hoe het UZBpayportal werkt

  • Via het portal stuurt het uitzendbureau een betaalverzoek naar de uitzendkracht. Dit gaat in batches zodat er meerdere betaalverzoeken tegelijk kunnen worden verstuurd.
  • De uitzendkracht krijgt in de look en feel van het uitzendbureau een bericht per mail en sms met een link naar de betaalopdracht. Daarmee geeft de uitzendkracht expliciet toestemming aan de bank om het bedrag van hun bankrekening over te maken naar het uitzendbureau.
  • Het uitzendbureau ziet vervolgens real-time de status van de uitgezonden betalingsverzoeken en kan bijsturen waar nodig.

Prima alternatief voor iedereen

Het UZBpayportal is een groot succes en wordt onder meer door Plan4Flex ondersteund. Willem: “Onze klanten zijn heel tevreden met het portal. Uitzendbureaus kunnen de extra diensten voor de arbeidsmigranten blijven faciliteren terwijl de kosten die ze daarbij maken transparant en beheersbaar blijven. Ook voor de arbeidsmigranten zelf is het een bijzonder handige tool. Ze krijgen gewoon hun loon uitbetaald maar krijgen beter inzicht in de kosten die het uitzendbureau maakt. Zo houden ze meer grip op hun geld.”