Skip to main content

Veranderende wetgeving en toenemende regeldruk beïnvloeden de toekomst van flexwerken sterk. Flex wordt minder flex. Maar uitzendorganisaties die deze uitdagingen willen aangaan, kunnen sterker en toekomstbestendiger uit de bus komen. Jeannette Raben en Frank Boeijen van Incentive Advies geven in de zesde aflevering van de podcast ‘Grensverleggend in Flex’ praktische tips over hoe je die uitdaging aangaat.

Bij Incentive Advies helpen Jeannette en Frank ondernemers bij het ontwikkelen van processen bij beloning en inhuur van personeel en het inrichten van een duurzaam personeelsbeleid. Of het nu gaat om het binden van personeel, het doen van een nulmeting van kansen of risico’s of het inrichten van een flexibele schil; Incentive denkt mee over ál deze zaken.

Flex minder flexibel

De overheid zorgt met nieuwe wetgeving al jaren dat de flexibele arbeidsmarkt minder flexibel wordt. “In grote lijnen lees je dat in de brieven van de minister. Zij wil dat flexbedrijven meer als reguliere werkgevers gaan werken”, vertelt Frank. “Niet langer alleen als doorgeefluik, maar als volwaardige werkgevers met alle bijbehorende verantwoordelijkheden.”

Deze verandering hoopt de overheid bijvoorbeeld in gang te zetten met de nieuwe certificeringsplicht voor uitzenders (WttA). Vanaf 1 januari 2026 mogen alleen gecertificeerde, toegelaten uitzendbureaus nog mensen uitlenen. Jeannette: “Met deze certificering wil de overheid flexbedrijven die slecht voor hun werknemers zorgen, uitbannen. En ervoor zorgen dat alle werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. Of ze nu vaste krachten of flexwerkers zijn. Het loont dus om goed voor je mensen te zorgen en ze vast te houden.”

Meerwaarde van jouw flexbedrijf

Vanwege deze certificeringsplicht neemt de regeldruk en administratie voor flexorganisaties toe. Jeannette en Frank verwachten dat goede uitzendbureaus zich onder deze druk steeds meer zullen onderscheiden. “Wij zijn daar ook veel over in gesprek met onze klanten. Over wat hun meerwaarde is voor hun ‘klanten’; zowel de uitzendkrachten als de opdrachtgevers. Kun jij bijvoorbeeld de mensen vinden die opdrachtgevers niet kunnen vinden? Of huisvesting regelen die andere bedrijven uitzendkrachten niet kunnen bieden?”

Toch ziet Frank op het moment veel bedrijven die achter de feiten aan lopen: “De wetgeving loopt eigenlijk voor op de ondernemers. Terwijl je als flexbedrijf die wetgeving bij kunt blijven door slimmer te werken in plaats van harder.” Data en digitalisering spelen daarbij een belangrijke rol. Zeker met veranderingen als de loontransparantierichtlijn die voor 2026 op de planning staat en die van flexbedrijven eist dat ze transparant zijn over hun beloningsbeleid en gedetailleerd rapporteren over hun salarisgegevens.

Slimmer werken: 4 tips

Hoe werk je dan als flexbedrijf slimmer? Dus hoe zorg je voor een toekomstbestendige organisatie die klaar is voor veranderingen in de markt? Een organisatie die aan de steeds strenger wordende eisen van de overheid aan uitzenders voldoet? Jeannette en Frank geven vier tips:

1. Uniformeer je beleid en je datapunten

Jeannette: “Uniforme processen en beleid (voor je uitzendkrachten en je vaste medewerkers) geven administratieve rust en bereiden je voor op toekomstige wetgeving. Dus start met vastleggen. Het is veel ingewikkelder om met terugwerkende kracht rapportages te maken. Zeker als je die data dus eigenlijk niet hebt. Dan kun je op een later moment bekijken hoe je die data volgens wetgeving moet presenteren.”

2. Digitaliseer en automatiseer

Frank: “Bedrijven moeten steeds meer rapporteren, zoals over milieu, sociale impact en management. Met de juiste digitale tools levert dat geen extra druk op. Zeker als je jouw systemen goed op elkaar afstemt.”

3. Werf gericht op de lange termijn

Jeannette: “Kijk naar de kwaliteiten van medewerkers die je aanneemt en zorg dat ze voor meerdere opdrachten in te zetten zijn. Zo richt je je op een relatie voor de lange termijn. Maak van je flexkrachten dus werknemers van je eigen organisatie in plaats van medewerkers die de opdrachtgever uiteindelijk overneemt.”

4. Richt je op service

Frank: “Als je iemand uit een ver land haalt, in een omgeving zet waar hij niet op zijn gemak is en waar hij dingen moet doen die hij niet had verwacht, raak je hem snel weer kwijt. Luister dus naar wat de uitzendkracht zelf wil en bied echt service.”

Uitzendbureaus die slim werken kunnen wetgeving en regeldruk dus voorblijven en zich richten op wat hen onderscheidend maakt.

Dit blog is een samenvatting van de podcastaflevering over ‘Minder flex, hoe ziet jouw toekomst eruit?’ Jeannette en Frank bespraken natuurlijk nog veel meer met Dréann en Egbert in de podcast Grensverleggend in Flex. Ben je benieuwd? Luister dan naar deze en andere afleveringen van Grensverleggend in Flex en ontdek hoe experts zoals Jeannette Raben en Frank Boeijen de branche vormgeven.