Skip to main content

“Biometrische persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een persoon. Op grond hiervan is eenduidige identificatie van die persoon mogelijk. Of wordt zijn/haar identiteit bevestigd”, aldus de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En daarmee lijken biometrische persoonsgegevens een goed hulpmiddel bij identificatie, bijvoorbeeld bij urenregistratie. Mis. Begin 2020 kreeg een bedrijf een recordboete opgelegd door de AP juist vanwege deze manier van werken. Het is immers in strijd met de roemruchte AVG.

De wet rondom biometrische gegevens

De wet zegt namelijk dat biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, bijzondere persoonsgegevens zijn. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Voor het gebruik van vingerafdrukken zijn twee uitzonderingen mogelijk:

  1. als de betrokkenen om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd
  2. als het gebruik van biometrische gegevens noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden

In het bovengenoemde geval concludeerde de AP dat het bedrijf zich niet kan beroepen op een van beide uitzondering voor het afnemen, opslaan en gebruiken van vingerafdrukken. Er zitten dan ook wat haken en ogen aan de regels. Een werkgever mag medewerkers in principe niet om toestemming vragen om de vingerafdruk te verwerken. Immers: medewerkers zijn afhankelijk van hun werkgever, dus vaak niet in een positie om te kunnen weigeren. De privacywet stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming. De toestemming moet ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd én vrij zijn.

Conclusie: kies een alternatief

Tijdsregistratie via een vingerafdruk is inderdaad handig, maar zoals gezegd kleven er juridisch wat nadelen aan. Die kun je omzeilen door uitzendkrachten de vrije keuze te bieden tussen een vingerafdruk of een pincode. Door een alternatief te bieden voor een vingerafdruk en uitzendkrachten zelf de keuze te laten, doe je het goed. De regels van de wet zijn hier te vinden.