Skip to main content

“Het is feitelijk niet zo moeilijk”, stelt de operationeel directeur van Veldwerk, Danny Fiere. “We gaan heel normaal met mensen om. “We hebben mensen als klant, mensen als uitzendkracht en mensen als collega’s. Normaal omgaan met mensen betekent vervolgens goed omgaan met al je partners. Bijzonder? Het zal zo zijn. Ik vind het opmerkelijk dat het bijzonder is om normaal te doen. Kennelijk is het in de uitzendbranche vaak anders.”

Veranderende arbeidsmarkt

Danny heeft gezien dat de markt de afgelopen tijd veranderd is. De schaarste op de arbeidsmarkt in zijn geheel is een punt van aandacht en zorg. “Je merkt al snel dat een kip zich makkelijk als kalkoen kan verkopen. In deze tijden kun je je relatief eenvoudig beter verkopen dan dat je bent. Onze organisatie levert geen mensen in de categorie commercieel directeur, het zijn mensen die in de productie werken. Voor het grootste deel zijn het mensen die op of net boven het minimumloon werken. Het zijn mensen die terecht voelen dat als ze beter kunnen, ze zullen gaan.”

Meer verantwoordelijkheid voor uitzendkrachten

Van de uitzendkrachten komt 65 procent uit het buitenland. Veldwerk biedt geen huisvesting. “Dat is anders dan onze concurrenten. Het klinkt misschien raar, maar het is misschien wel een van onze sterke punten. Ik ben ervan overtuigd dat het werkt als je mensen met fatsoen en aandacht benadert, en aan de andere kant werkt het ook als die mensen hun eigen verantwoording hebben te dragen en de huur moeten opbrengen. Die combinatie werkt voor ons en leidt ertoe dat we betrouwbare en al in Nederland zelfstandig gevestigde uitzendkrachten leveren. Ik noem het dan ook geen arbeidsmigranten.”

Bestaande klanten gaan voor

Veldwerk heeft de afgelopen twee jaar een grote groei gerealiseerd, van 35 tot 40 procent. De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook bij Veldwerk gevoeld en Danny realiseert zich dat hij in het voorjaar en de zomer nog veel meer uitzendkrachten werk zou kunnen bieden. Maar: “We hebben er duidelijk voor gekozen om nieuwe business binnen te halen, anders zouden we niet kunnen groeien. Maar we kiezen er ook voor om bestaande klanten, en zeker in tijden dat de krapte op de arbeidsmarkt zich extra laat gelden, altijd voor gaan. We leveren onze klanten wat en wie ze willen. Nieuwe klanten zijn uiteraard welkom, maar alleen als we kunnen leveren wat zij willen en wat wij beloven.”

Fatsoen uitstralen

Fatsoenlijk omgaan met de mensen dus. Doordat de uitzendkrachten waarmee Veldwerk werkt al in Nederland zijn gevestigd, weten ze vaak ook beter wat hun rechten en plichten zijn. “Ze zijn meer ervaren als het gaat om wonen en werken in het buitenland. Onze recruiters hebben als belangrijkste taak de mensen op een goede en eerlijke manier informeren over het werk, wat ze gaan verdienen en waarom. Ik heb er niets aan als je iets belooft wat je niet waarmaakt. Dat fatsoen stralen we ook uit en sturen er zelfs bewust op.”