Skip to main content

Meer vrijheid voor je operatie. Dat vraagt om een andere kijk op werk. Je moet het idee van volledige controle loslaten en leren vertrouwen op kennis en ervaring. En je collega’s ook. Dat vraagt een andere manier van werken en leidinggeven. Hoe pak je deze verandering aan vanuit het management?

Met dit soort grote veranderingen vraag je nogal wat van je medewerkers. Daarom is goed verandermanagement belangrijk. Hoe beter je je collega’s begeleidt, des te groter de kans dat ze meegaan in de verandering. Dit begint bij het plan. Zorg dat je als directie duidelijk hebt wat je wil bereiken. Wat is de stip op de horizon? En hoe ga je daar komen? Als dat vastligt, begin je met de rest van de organisatie.

Kies de juiste managementstijl

Het werk verandert. De dagelijkse taken op de afdelingen, maar ook je eigen managementstijl. Een controlerende leiderschapsstijl werkt niet bij deze visie. Je moet je medewerkers verantwoordelijkheid geven. De administratie gaat voelen dat ze overruled kunnen worden, en planners krijgen meer vrijheid. De één bloeit op van die autonomie, de ander krijgt het er benauwd van. Dat is niet erg. Niet iedereen vindt veranderen even leuk, maar het is jouw job als manager om dat in goede banen te leiden. Dit kan ook betekenen dat je mensen moet laten gaan, of nieuwe mensen moet aannemen.

Communicatie is key

Communicatie is een van de belangrijkste tools die je hebt om een organisatieverandering goed te laten verlopen. Zowel verbaal als non-verbaal. Verbaal vertel je duidelijk wat de plannen zijn. Ga in gesprek met je medewerkers. Zorg ervoor dat ze de voordelen zien en het gevoel hebben dat ze in staat zijn deze verandering goed te doorlopen.. Zoek hiervoor een aantal kartrekkers in de organisatie die samen met jou zorgen voor een positieve vibe .

Je nonverbale communicatie is minstens net zo belangrijk. Mensen hebben het meteen door als een van de managers niet achter een idee staat. Zorg dat je als management uitstraalt dat je samen achter de boodschap staat. En kijk ook naar wat de fysieke omgeving communiceert. Als je verwacht dat planning en administratie meer gaan samenwerken, is het belangrijk dat het contact tussen de afdelingen zo soepel mogelijk verloopt. Bijvoorbeeld door twee keer per week een gezamenlijke stand-up te houden. Of de afdelingen in je pand dicht bij elkaar te plaatsen.

Stappenplan verandermanagement:

  1. Zet jouw stip op de horizon
  2. Bepaal je strategie
  3. Zet alle stappen op papier
  4. Betrek collega’s en sta open voor feedback
  5. Ga in stappen aan de slag met de verandering

Met een open houding probeer je medewerkers te enthousiasmeren voor de omslag, door ze in te laten zien dat dit jullie als organisatie verder helpt. Geef ze vrijheid en de verantwoordelijkheid voor hun eigen vakgebied. De operatie voor operationele zaken, backoffice voor administratieve zaken.

Hang daar ook kpi’s aan vast. Enerzijds om je collega’s houvast te geven in hun werkzaamheden en anderzijds om je inspanningen meetbaar te maken. Zo zorg je ervoor dat de verandering breed gedragen wordt.

Met dit stappenplan werk je stap voor stap aan een ‘nieuwe’ organisatie. Ga je anders leidinggeven met je operatie aan het roer. Een nieuwe manier van werken, waarbij je operatie en administratie goed samenwerken en samen het beste uit je organisatie halen.

Ben jij klaar voor een nieuwe manier van werken? Lees het whitepaper ‘Toekomstgericht uitzenden: zet je operatie voor de administratie’ of bekijk de korte video hieronder.