Skip to main content

De uitzendbranche staat nooit stil. Gelukkig maar, want stilstaan betekent dat je achterop raakt. Maar wat zijn nu de belangrijkste ontwikkelingen in de uitzendbranche die nu en de komende jaren spelen? We delen in dit artikel vijf punten die volgens ons belangrijk genoeg zijn om in de gaten te houden.

1. Toename arbeidsmigranten

Het aantal arbeidsmigranten zal steeds meer groeien. Dat is een trend die zich al in het verleden heeft ingezet, maar zich steeds door blijft ontwikkelen. Toen waren het Turken, nu vooral Polen, Roemenen en andere Oost-Europeanen. De nieuwe trend is dat de ogen richting Azië gaan. De wetgeving daarbij volgt altijd de behoefte. In principe zal de arbeid altijd verschuiven naar iemand die het goedkoper kan doen. Tegelijkertijd ontwikkelen deze arbeidsmigranten zich ook. De eerste Polen arriveerden hier rond 2000. Zij waren nauwelijks digitaal onderlegd, dat is nu wel anders. Een tweede ontwikkeling die verandering in de branche gaat brengen.

2. Alles naar mobiel

De ontwikkeling van de Poolse arbeidsmigranten is kenmerkend voor de hele branche: we gaan steeds meer werken met apps en steeds minder op computers. Alles gaat straks via de mobiele telefoon. Groot voordeel hierbij is dat werk en administratieve zaken, zoals het ondertekenen van documenten, invullen van urenbriefjes of aanvragen van verlof, steeds minder plaats- of tijdsafhankelijk wordt. Je uitzendkracht waar en wanneer het hem uitkomt, de administratie op orde maken.

3. Strakkere wetgeving voor uitzendbureaus

De wetgeving rondom de uitzendbranche wordt steeds strakker. Dat betekent dat wantoestanden eruit worden gefilterd en de ‘cowboys’ meer en meer verdwijnen. Excessen zijn tegenwoordig veruit in de minderheid. Qua huisvesting en vervoer zijn de zaken veel beter geregeld. Daar waren wel meerdere wetten voor nodig: WAB, WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) en regelingen in verschillende CAO’s. Een mooie ontwikkeling wat ons betreft, die wel wat meer administratie met zich meebrengt.

4. Minimumloon is gelijkgetrokken

In alle cao’s zijn alle schalen voor iedereen gelijkgetrokken. Gelijk werk betekent gelijke betaling, voor Nederlanders én arbeidsmigranten. Dit wil zeggen dat het minimumloon voor iedereen die in Nederland werkt, gelijk is. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar het minimumloon. Dit maakt het makkelijker om de cao-ontrafeling te regelen.

5. Ons beeld van arbeidsmigranten

Dan de laatste, maar niet de minst belangrijkste ontwikkeling in de uitzendbranche: het beeld dat we van arbeidsmigranten hebben. Voorheen werd makkelijk geroepen dat ze hier waren om ‘onze banen in te pikken’. Tegenwoordig kantelt het beeld: arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan onze welvaart. Ze maken weinig gebruik van het Nederlandse sociale vangnet en dragen wel gewoon lasten af. Tegelijkertijd worden voor Nederlanders betere banen gecreëerd waar arbeidsmigranten vaak de handenarbeid uitvoeren. Ook arbeidsmigranten hebben kans om zichzelf omhoog te werken. Zo’n 10 procent emigreert naar Nederland en bouwt hier een bestaan op.