Skip to main content

Verenigd Koninkrijk gaat na de brexit arbeidsmigranten weren. Dat biedt interessante mogelijkheden voor Nederland.

Het kan verkeren: in 2016 was het Verenigd Koninkrijk nog het land met de snelst groeiende economie van de G7-landen. Daar is 3 jaar later, terwijl de brexit nog niet eens een feit is, weinig van over. De Britse economie groeit inmiddels het langzaamst van de G7. De koers van pond is gedaald ten opzichte van de euro, dus ingevoerde goederen uit de EU zijn duurder geworden. De huizenprijzen in Londen dalen: buitenlandse investeerders wachten af en houden de hand op de knip.

Krapte op de arbeidsmarkt

Tegelijkertijd is de Britse werkloosheid laag en zoals in Nederland is de krapte op de arbeidsmarkt groot. De aanstaande brexit maakt die uitdaging alleen maar groter: minder arbeidsmigranten uit alle landen van de EU komen naar het Verenigd Koninkrijk, plus veel EU-burgers die nu nog in het VK werken, keren terug. Migratiestatistieken wijzen dat uit. Als de brexit eenmaal een feit is, is het ook gedaan met het vrije verkeer van personen. De Conservatieve Partij van Theresa May meldde eerder: “We vervangen het vrije verkeer door een eenduidig, gecontroleerd immigratiesysteem dat gebaseerd is op de capaciteiten van mensen, en niet op waar ze vandaan komen.” Dit voorstel raakt dus iedereen die de Noordzee wil oversteken.

Kort werkvisum

Er zijn plannen uitgelekt waaruit blijkt dat het Verenigd Koninkrijk nieuwe laagopgeleide arbeidsmigranten uit de EU slechts een werkvisum met een duur van twee jaar wil geven. Hoogopgeleide arbeidsmigranten uit de resterende 27 lidstaten kunnen een vergunning van drie tot vijf jaar krijgen. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk roepen desalniettemin al enkele jaren dat zij zonder arbeidsmigratie uit de EU niet aan genoeg personeel kunnen komen.

Invloed Brexit op de Nederlandse arbeidsmarkt

Ook Nederland kent momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten die niet naar het Verenigd Koninkrijk kunnen of willen, zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt zeker welkom en meer dan nodig. Zonder duidelijk perspectief zullen werknemers uit de EU wegblijven uit het Verenigd Koninkrijk. We zien dat wervingskantoren de aandacht voor het Verenigd Koninkrijk verleggen naar Nederland. Mooi om te zien dat in het licht van de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook aandacht is voor de rol van arbeidsmigranten en vooral de uitdaging van hun huisvesting. Er liggen genoeg uitdagingen voor Nederland, maar er is in ieder geval de visie dat arbeidsmigranten meer dan nodig zijn.