Skip to main content

Huisvesting realiseren voor je arbeidsmigranten? Gezien het tekort een begrijpelijke gedachte, maar zorg wel dat je de regels en wetten van gemeente en provincie blijft volgen!

Wat zijn de dingen om aan te denken als je als uitzender of werkgever van plan bent om huisvesting te regelen voor arbeidsmigranten. Advocate Simone Smit van Schenkelveld Advocaten neemt vijf tips door!

Tip 1: bepaal je locatie

Het klinkt misschien simpel, maar de plaats waar je een onderkomen zou willen vestigen of bouwen, is allesbepalend. Waar je wilt gaan bouwen en/of huisvesten, bepaalt immers welke regels en wetten van toepassing zijn. Hoe is een en ander in het bestemmingsplan geregeld? Mag je op eigen terrein mensen huisvesten of heb je daar een aparte vergunning voor nodig? Er zijn bijvoorbeeld agrariërs die achter hun schuur appartementen willen realiseren. Maar als in het bestemmingsplan staat dat er een agrarische bestemming op rust, kun je daar niet bouwen.

Tip 2: check de regels

Als je eenmaal weet waar je wilt gaan bouwen, kun je gaan bekijken welke regels gelden. Dat zijn bijvoorbeeld gemeentelijke regels, zoals het bestemmingsplan. Daar staat welk gebruik op welke plek is toegestaan, en allerlei regels over gebruik. Als de bestemmingsplan ‘agrarisch’ is, is het in principe niet ‘huisvesting’. De gemeente kan echter wel afwijken van deze regels en huisvesting toestaan voor bijvoorbeeld een maximaal aantal personen of voor een bepaalde tijd. De Wet Algemene Bepaling Omgevingswet (WABO) schrijft voor welke procedure voor een vergunning of activiteit van toepassing is. Behalve gemeentelijke regels zijn er ook provinciale regels. Elke provincie heeft eigen verordeningen, het is goed om dat scherp in de gaten te houden! En dan zijn er nog regels rondom brandveilig gebruik, waarvoor de procedure en vergunning ook weer per gemeente kunnen verschillen.

Tip 3: creëer draagvlak in de buurt

Voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten is het belangrijk om draagvlak te creëren. Zeker voor binnenstedelijke locaties (een voormalig kantoorpand dat wordt getransformeerd naar woonruimte) geldt dat vaker sprake is van weerstand in de omgeving dan bij agrarische locaties. Het is verstandig om omwonenden op tijd te informeren. Als zij informatie te laat of via via krijgen, ontstaat een sfeer die lastig is om te buigen.

Tip 4: check de procedure

Dit valt een beetje samen met tip 1 en tip 3: de procedure bepaalt ook of omwonenden sowieso iets van de huisvestingsplannen kunnen vinden of niet. Als huisvesting volgens het bestemmingsplan gewoon mag zonder vergunning, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar in uitgebreidere procedures worden bezwaren van omwonenden vaak wel meegenomen, en als er van het bestemmingsplan wordt afgeweken, dan zal een gemeente die bezwaren wel bekijken.

Tip 5: kijk wat er in de buurt zit

Zitten er woningen? Bedrijven? Voor huisvestingsplannen maakt het bijvoorbeeld uit of er een bedrijf in de buurt zit, dat andere milieuregels mag volgen of meer geluid mag produceren. Het bedrijf mag niet gehinderd worden door de huisvesting en vice versa.

Vanuit het idee dat de burger behoorlijk zelfredzaam is, is binnenkort veel informatie digitaal beschikbaar in het kader van de nieuwe omgevingswet. Een goed begin is altijd een blik in het bestemmingsplan, dat digitaal is te raadplegen via digitaleplannen.nl. Je kunt dan heel gedetailleerd bekijken welk plan op je geplande locatie van toepassing is. Plus eventuele ruimte in dat bestemmingsplan. Kom je er niet uit, dan is professionele hulp altijd beschikbaar. Op deze manier kun je als uitzender of werkgever succesvoller worden in het goed huisvesten van arbeidsmigranten!