Skip to main content

Functielijst

Ontdek alle functionaliteiten van de Plan4Flex-software in deze functielijst.

Werkplanning

Beheer van Opdrachtgevers

 • Registratie van debiteurennummers
 • Criteria
  • Vastleggingen over vereiste van de opdracht.
 • Aanvragen en opdrachten beheren.
  • Afdelingen, ploegen en functies.
 • Kostenplaatsen
 • Afwijkende werkadressen.
 • Dossier opbouw.
 • Eigendommen
 • Blokkeringen
 • Werkplanning memo’s
 • Opdrachtgever bevestigingen.

Beheer van werknemers

 • Registratie van basis NAW werknemer
  • Registratie domicilie adres
  • Registratie zorgverzekering
  • Registratie BSN
 • Registratie van loonnummers
 • Bankrekeningnummers
  • Vastleggingen over de kenmerken van een werknemer
 • Werknemer Badges
 • Onkosten overzicht
 • Telefoonnummers
 • To-do items openstaande punten.
 • Voorkeur werktijden en dagen.
 • Beschikbaarheidsoverzicht
 • Afwezigheid overzicht
 • Vervoerhistorie
 • Werkhistorie
 • Opleiding historie
 • Reishistorie
 • Verblijfhistorie (Huisvesting)
 • Blokkeringen
 • Afwijkende uren registratie (Ziekmeldingen, vakanties, kort verlof)
 • Dossier opbouw
  • ID bewijzen
  • Contracten
  • Overeenkomsten
  • CV
  • Loonstroken en jaaropgaves.
 • Memo’s
 • Voortgang van selectie
 • Fasering overzicht
 • Gewerkte weken
 • Registratie reden einde beschikbaarheid
 • Registratie reden einde contract
 • Registratie reden vertrek.
 • Werkbriefjes overzicht werknemer
 • Jaarplan werknemers

Werkplanning

 • Totaaloverzicht planning (Centrale planning)
  • Middels rechten en structuur op te splitsen in deel planningen.
  • Inzicht in vervulde opdrachten en openstaande opdrachten.
  • Inzicht in planningen met overcapaciteit.
 • Beheren van binnenkomende opdrachten.
 • Beheren van toekomstige opdrachten.
 • Controle op:
  • Afwezigheden
  • Afwijkende voorkeurstijden
  • Kenmerken en criteria.
 • Vrije opbouw van werkplanning (Afdelingen, ploegen, functies en werktijden)
  • Mogelijkheid afwijkende planningen op te voeren.
 • Controle functie op planningen.
  • Vrijgeven van planningen na validatie.
 • Controle op rusttijden tussen planningen.
 • Aanwezigheid registratie.
 • Inzicht Contract uren vs. geplande uren
 • Inzicht Contracturen vs. gewerkte uren.
 • Inzicht km huisvesting naar werklocatie.
 • Inzicht eerder gewerkt en laatst gewerkt bij opdrachtgever.
 • Route overzicht aan de hand van Google maps en of Bing.
 • Memo’s op werkplanning plaatsen.
 • Inzicht in Kenmerken (Rijbewijs, chauffeur)
 • Inplannen met functie (Koppelen van pool en of personen)
 • Klantbadges toekennen
 • Verhuizen van personen
 • Registratie van afwezigheden (ziekmeldingen, vakanties, no-show.)
 • Overzicht nog in te plannen werknemers.
 • Logging van werkplanning wijzigingen.
 • Acceptatie van dienst versturen.

Huizenplanning

Beheren van huizen en locaties

 • Basisgegevens
 • Financiële gegevens
  • Huur
  • Energiekosten
  • Kosten per bed registratie
  • Voorschot
  • Inventaris kosten
  • Overige kosten registratie
 • Onkostenregels
 • Huisvesting eigendommen
  • Voorraad types
  • Totaal voorraad
  • Kosten
  • Registratie betalingen en of retour.
 • Bewoners
 • Meterstanden
 • Contracten
 • Beschikbaarheden
 • Periodeplanningen
 • Dossier
 • Memo’s

Beheren van slaapplaatsen.

  • Inzicht in type slaapplaatsen (eenpersoonsbed, tweepersoonsbed, stapelbed).

Documenten

Aanmaken van template bestanden o. a gebruikt voor.

 • Contracten 
 • Regelementen 
 • Verklaringen
 • Overeenkomsten

Digitaal ondertekenen van documenten.

Controle op nog te ondertekenen documenten.

Digitaal akkoord geven van documenten.

Controle op documenten die nog akkoord gegeven dienen te worden.

Ritplanning