Vlak voor het zomerreces kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken nieuwe maatregelen aan.

Vlak voor het zomerreces kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe maatregelen aan om knelpunten in de sectorindeling aan te pakken. De maatregelen gingen ‘per direct’ gelden. Wat er nu gaat veranderen? Helemaal niets.

In een brief aan de Tweede Kamer, die hij mede namens staatssecretaris Snel van Financiën verstuurde, liet Koolmees weten dat het nodig was om de maatregelen per direct in te laten gaan. “[…] De indeling weerspiegelt de huidige economie niet meer en biedt daardoor nog maar beperkte prikkels aan werkgevers om werkloosheid te voorkomen. Daarnaast is het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst.” Koolmees kondigde daarom drie maatregelen aan:

  1. Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
  2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen
  3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

Er verandert (nog) niets

Wat betekenen deze maatregelen? Vrijwel niets. Door de wijzigingen die vorig jaar al ingevoerd zijn, was de bestaande situatie rondom de sectorindeling van uitzendorganisaties eigenlijk al bevroren. Uitzenders die een indeling in een vaksector hadden, mochten hem houden en nieuwe verzoeken werden niet meer toegekend – de Belastingdienst mag uitleners nog wel opnieuw indelen met terugwerkende kracht, als de dienst denkt dat er iets niet klopt. Ook was al bekend dat er geen gesplitste- en concernaansluitingen meer mogelijk zouden zijn. Er wordt alleen nog naar de indeling van de holding gekeken; de meeste organisaties zullen dus in sector 52 worden ingedeeld.

Aan de huidige sectorindeling van werkgevers verandert dus niets. Dat zegt Koolmees zelf ook in zijn brief: “De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.”

WAB

De komende jaren gaat natuurlijk wel veel veranderen, als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt aangenomen. Welke impact bijvoorbeeld de afschaffing van de Premie Sectorfonds en de verdwijning van de differentiatie voor de Werkhervattingskas precies gaan hebben, is nog onduidelijk. Deze tussentijdse maatregelen van Koolmees hebben in ieder geval geen impact. Die lijken vooralsnog vooral voor de bühne te zijn.