Uw flexmigrant is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Plan4Flex biedt de uitzender de kans om hierbij te helpen. Met de basisverzekering heeft uw buitenlandse werknemer recht op de noodzakelijk zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuisopname en spoedeisende hulp.De administratieve verwerking van het aan- en afmelden van de zorgverzekeringen van uw medewerkers is door de grote aantallen erg tijdrovend en foutgevoelig. Plan4Flex biedt u de mogelijkheid om het aan- en afmelden bij de zorgverzekeraar te automatiseren. De aanmelding voor zorg volgt bij de aanvang van uw werknemer, einde contract resulteert weer in een afmelding. Tussentijds wijzigingen bij vakantie of langere periode van afwezigheid is ook automatisch mogelijk. Daarnaast kunnen handmatige mutaties altijd worden uitgevoerd. De koppeling is ontwikkeld in samenwerking met Zorg en Zekerheid en Holland Zorg.