Zo was het: iedereen die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. En zo is het per 1 januari 2019: niet-inwoners van Nederland hebben hier geen recht meer op.

Zo was het: iedereen die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. En zo is het per 1 januari 2019: niet-inwoners van Nederland hebben hier geen recht meer op. Inwoners van een van de lidstaten van de EU, EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) houden wel recht op dit belastingdeel van de arbeidskorting. Wie niet in een van deze landen woont, komt hiervoor niet meer in aanmerking. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel wanneer zij in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Even actie ondernemen!

Het is voor het volgen van de juiste regels dus belangrijk om te weten in welk land een werknemer woont. Dat klinkt eenvoudig: even vaststellen van welk land de werknemer inwoner is. Maar zo makkelijk is het niet altijd. In welk land heeft de werknemers zijn of haar sociale en economische leven? Waar heeft de werknemer zijn bankrekening? Waar gaan eventuele kinderen naar school? Waar woont de werknemer en zijn of haar gezin? Als er geen sprake is van een gezin, bestaat dan de intentie om zich in Nederland te vestigen of is het verblijf in Nederland slechts van korte duur? Bij twijfel is het slim om de werknemer om een woonplaatsverklaring te vragen. Deze verklaring is op te vragen bij het belastingkantoor, in Nederland en het buitenland.

Voorbereiden

Voor werknemers die in Nederland wonen verandert er dus niets. Maar een werknemer die geen inwoner van Nederland is, kan er per maand enkele tientallen tot zelfs honderd euro op achteruit gaan. De bedragen verschillen per werknemer en zijn afhankelijk van de hoogte van het loon en het land waar de werknemer officieel woont.

Het is slim om nu al te bekijken voor welke werknemers deze wijzigingen gevolgen hebben, bijvoorbeeld door van alle werknemers de woonplaats vast te stellen. Dan kan ook worden bekeken wat de netto impact is, zodat alle betrokkenen tijdig op de hoogte zijn.

Resumé: om deze wijzigingen door te voeren bestaan vanaf 1 januari aparte loonbelastingtabellen in 3 categorieën:

1. inwoners Nederland: recht op belastingdeel van de heffingskortingen

2. inwoners EU, EER landen, Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba): recht op belastingdeel arbeidskorting

3. inwoners derde land: geen recht op belastingdeel heffingskortingen