HandleidingApp

Aan de slag met de Plan4Flex App.

 

Zorg ervoor dat de Plan4Flex App op uw telefoon is geïnstalleerd, ga hier eerst voor naar desbetreffende Store afhankelijk van het besturingssysteem.

Android:               https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ewings.app

IOS:                        https://itunes.apple.com/nl/app/plan4flex/id1125677458?mt=8

Windows:           https://www.microsoft.com/nl-nl/store/p/p4f/9nblggh4s0g1

 

Open de App en voer de klantcode in. Deze heeft u gekregen via een instructiemail of is op te vragen bij uw intercedent.

 

 

 

 

 

 

Hierna komt u terecht op het inlogscherm, hier dien de inlognaam en inlogcode ingegeven te worden. Deze heeft u gekregen via een instructiemail of is op te vragen bij uw intercedent.

 

Hierna kom je in hoofdmenu en kies hier voor de gewenste optie.

 

  • Mijn Planning
  • Mijn Declaraties
  • Mijn Beschikbaarheid
  • Mijn Documenten
  • Mijn Correspondentie
  • Mijn Overzicht

 

 

 

 


Mijn Planning

 

In Mijn Planning is het mogelijk om alle planning gerelateerde zaken in te zien.

 

 

Het overzicht opent in de huidige week en toont de dag van vandaag. Onder deze dag staan de werktijden en de locatie van het bedrijf waar je als medewerker verwacht wordt.

 

 

Als er gekozen wordt onder de werktijden

Toon Meer komen alle planning gerelateerde gegevens inzichtelijk. Dit zijn onder meer de afdeling, ploeg en functie waarop er gewerkt wordt. Teven is het mogelijk om hier meer gegevens zichtbaar te krijgen waaronder transportgegevens zoals chauffeur, rittijden en medepassagiers. Indien er gekozen wordt op het adres zal de Google Maps module van uw telefoon geactiveerd worden die vervolgens als navigatie gebruikt zal kunnen worden.

 

 

 

 

Door te klikken op de grijs gearceerde tijden in het planning overzicht wordt het werkbriefje voor die dag geopend.

 
 

Indien de werktijd van “vandaag” verstreken is kan er direct een werkbriefje ingevuld worden. Hier staat als basis de planning van deze dag en kan waar nodig worden aangepast en opgeslagen.

Door te klikken op het+ icoontje in het planning overzicht wordt het overzicht om een  nieuwe werkbriefje geopend voor die dag.

 
 

Indien een medewerker heeft gewerkt bij een opdrachtgever zonder dat deze gepland was, kan de werknemer een algemeen werkbriefje aanmaken met een eventuele opmerking

 

 

Beide bovenstaande acties zullen direct in Plan4Flex terecht gaan komen waar verdere afhandeling ten behoeve van de verloning plaats zal vinden.

 

 

 

 

 Via de “correspondentieknop” kan de

 uitzendkracht een gesprek starten met

 bijvoorbeeld de intercedent/planner.

 In Plan4Flex is deze optie “aan” of “uit”

 te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Declaraties

 

In Mijn Declaraties is de app gebruiker gerechtigd om kosten te declareren.

 

 

In het scherm na de keuze “Mijn Declaraties” is algemeen te zien welke declaraties er door u als uitzendorganisatie in te dienen zijn. Dit is een totaal lijst waar er eerst een keuze gemaakt dient te worden voor de declaratiesoort.

Indien er een keuze gemaakt is, kan er voor dit soort een onkosten ingegeven worden. Afhankelijk van de instellingen in Plan4Flex zijn deze in te geven op totaal of stuks (bv € 0,19 per kilometer waarop het aantal kilometers zal moeten worden ingevuld).

 

 

Elke ingevoerde declaratie komt in de onkosten terecht in Plan4Flex. Bij goedkeuring zal deze worden verwerkt naar de verloning.

 

Via de “correspondentieknop” kan de uitzendkracht een gesprek starten met bijvoorbeeld de intercedent.  In Plan4Flex is deze optie “aan” of “uit”  te zetten.

 

 

 

 

 

Mijn Beschikbaarheid

 

In Mijn Beschikbaarheid kan de app gebruiker ingeven wanner hij\zij de mogelijkheid heeft om te werken.

 

Kies eerst een dagdeel, vervolgens de tijd waarop de aanwezigheid van toepassing is. Mocht het meerdere dagen betreffen kunnen er daarna meerdere dagen geselecteerd worden.

 

Door op een dag te gaan staan is het mogelijk om te zien welke eerdere ingevoerde beschikbaarheden er zijn doorgegeven.

 

 

 

Mocht er al een lopende planning zijn is het niet meer mogelijk om een gewenste beschikbaarheid door te geven, afwijkingen van de planning dienen via uw uitzendorganisatie te lopen.

 

Via de “correspondentieknop” kan de uitzendkracht een gesprek starten met bijvoorbeeld de intercedent.  In Plan4Flex is deze optie “aan” of “uit”  te zetten.

 

Een planner ziet de ingevoerde beschikbaarheden in het selectie scherm, indien er buiten deze tijden gepland zal worden komt er direct een melding dat de voorkeurswerktijden niet overeenkomen met de planning. Hierop kunnen dan verdere acties worden ondernomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Documenten

 

In Mijn Documenten kan de app gebruiker alle documenten bekijken die voor de gebruiker vrij gegeven zijn voor publicatie. Tevens is het mogelijk om bij de daarvoor aangegeven documenten een digitale handtekening te plaatsen.

Kies voor mijn documenten en vul hier nogmaals uw inlogcode in. Voor de privacy van uw gegevens staan de documenten achter de 2e inlog geplaatst.

 
 

Indien u in het overzicht zit van mijn documenten staan worden alle beschikbaar gestelde documenten onder type weergegeven.

Het gewenste document zal in PDF vorm worden weergegeven.

Als gebruiker is het mogelijk het gehele document te doorlopen indien ingesteld kan deze ook digitaal ondertekend worden in deze app.

 
 

Indien een document digitale ondertekening nodig heeft ontvangt u als gebruiker een notificatie, deze verwijst direct naar het item wat een handtekening nodig heeft.

Heeft u gekozen voor bekijk komt u in het document ter ondertekening, kies hier voor “Ondertekenen”. Er opent dan een pad waarop de handtekening geplaatst kan worden.

 
 

Na het plaatsen van de handtekening klikt u op volgende waarna nog een definitieve bevestiging gegeven dient te worden. Als u als gebruiker het document later opent is te zien dat deze ondertekend is. De uitzendorganisatie ziet deze handtekening in het digitaal dossier ook ondertekend en opgeslagen.

 

Ook wordt hiervan een bevestiging naar de medewerker gemaild.

Een 2e mogelijkheid in de documenten is om als gebruiker documenten aan te merken als “gelezen”. Hiermee kunnen bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de uitzendorganisatie worden geaccepteerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Overzicht

 

In Mijn Overzicht kan de app gebruiker zijn\haar aantallen per week bekijken.

 

 

Dit zijn de beschikbare dagen, gewerkte uren en gewerkte dagen. Per week toont de app alle totalen die gecontroleerd kunne worden met de loonstrook.

 

 

 

Via de “correspondentieknop” kan de uitzendkracht een gesprek starten met bijvoorbeeld de intercedent.  In Plan4Flex is deze optie “aan” of “uit”  te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mijn Correspondentie

 

In mijn correspondentie ziet de uitzendkracht alle berichten/gesprekken die zijn gestart. Vanuit mijn correspondentie, via de “correspondentieknop”, kan er ook een gesprek gestart worden.

 


 

Indien er vragen zijn over de App kunt u altijd contact opnemen met onze supportmedewerkers v