De AVG: verandert er werkelijk zo veel na de 25e? Of hebben we hier te maken met een verschijnsel à la millenniumbug?

Duizenden keren is de kreet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) inmiddels gehoord, gezien, geschreven en gebruikt om stress te veroorzaken.

Zal 25 mei 2018, de dag dat het dan echt allemaal gaat gebeuren, uitgroeien tot een 9/11 beleving en kan iedereen zich jarenlang nog herinneren waar hij / zij was op dat moment?

 

 In plaats daarvan zijn er meer en meer gelijkenissen met de millennium-bug. Alle systemen zouden ophouden met functioneren en het leven zou onmogelijk worden.

Over de AVG wordt inmiddels een vergelijkbaar toekomstperspectief geschetst. Laten we vooropstellen dat veiligheid en privacy van systemen erg onderschat is de afgelopen jaren en dat een inhaalslag in vele situaties absoluut noodzaak is. Maar de balans tussen werkbaarheid en veiligheid moet bewaakt blijven. Het treffen van de juiste technische en organisatorische maatregelen is een goede stap, het zorgdragen dat deze maatregelen niet omzeild worden is een belangrijk vervolg hierop. Gebruikers van systemen moeten vanuit de eigen de drive om goed met de toevertrouwde gegevens om te gaan de maatregelen juist omarmen. Het creëren van bewustzijn zal het gebruik van de technische en organisatorische maatregelen doen toenemen.

Een belangrijk gegeven in de AVG is de term proportioneel, laten we logisch nadenken welke maatregelen proportioneel te treffen en deze maatregelen passend vormgeven. Als we dit realiseren wordt de AVG in plaats van de millennium-bug meer een mijlpaal in de geschiedenis zoals het eerste gesprek met een mobiele telefoon op 3 april 1973, het gebruik hiervan wordt langzamerhand onderdeel (misschien zelfs wel de basis) van ons leven..

Geschreven door Martijn van Westerneng van ICTaurus BV