Het jaar is goed begonnen. Er ligt een nieuwe ABU CAO! Geweldig nieuws, maar wat betekent het precies?

Door Christian Koelen, eigenaar van CK Legal en commissielid ABU Arbeidsrecht (CAR) en ABU International

Het goede nieuws is dat er per 5 november 2017 een nieuwe ABU CAO is afgesloten. Na lang onderhandelen is er uiteindelijk een tussen-CAO tot stand gekomen. Een voorlopige CAO omdat er veel punten op tafel lagen waar de standpunten van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties te ver uit elkaar lagen. De geplande samensmelting tussen de NBBU CAO en de ABU CAO liep daar als gecompliceerde factor ook nog tussendoor. Daarom is de bestaande CAO verlengd tot en met 31 mei 2019 en zijn er enkele punten toegevoegd / aangepast:

De belangrijkste aanpassingen in de ABU CAO

  • Beschikbaarheid uitzendkracht: 5 november 2017
  • Beperking verrekenen boetes tot justitiële en bestuurlijke boetes (andere boetes zijn wel toegestaan maar mogen niet verrekend worden): 5 november 2017
  • Extra vakantiedag: 1 januari 2018
  • Reserveringspercentages 2018 en 2019: 1 januari 2018
  • Aanpassing jeugdloonstaffel ABU-beloning: 1 januari 2018
  • Proces vaststelling inlenersbeloning: implementatie vanaf ingangsdatum CAO en uiterlijk gereed in januari 2018
  • Uitbreiding elementen uitzendbevestiging: implementatie vanaf ingangsdatum cao en uiterlijk gereed in januari 2018
  • Vaststelling uurloon/ADV-compensatie in geld alsdit niet uit de CAO/BRI van de inlener volgt: 1 april 2018

 

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Op 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking getreden. In oktober 2017 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2017 gepubliceerd. Naast de uitzonderingen voor inhouding op de huisvesting en zorgverzekering is het nu ook toegestaan 10% van het voor de werknemer geldend wettelijk minimumloon te verrekenen als in een voorgaande betaalperiode teveel is betaald. De nieuwe regel betekent dat het tot 10 weken kan duren voor je een verkeerde verloning hebt ingehaald.

Meerwerk moet beloond

Op 1 januari 2018 wordt het begrip ‘meerwerk’ geïntroduceerd in de WML. Dat betekent dat overwerk (=meerwerk) voortaan met minstens het minimumloon moet worden beloond.

Op de meerwerk uren is in principe dan ook vakantiebijslag van toepassing. Omdat de uitzendcao’s afwijken van de grondslag van de berekening van de vakantiebijslag over het loon, is deze ‘extra’ vakantiebijslag alleen verschuldigd als er per saldo < 108% wordt betaald. Een loon boven het WML en/of een toeslag op deze meerwerk uren (overuren conform de cao) zal dan al snel toereikend zijn. Het toetsmoment van 108% is naar mijn mening 1x per jaar in juni (of bij uitdiensttreding) waardoor de periodes met elkaar gesaldeerd kunnen worden. De regels rondom tijd-voor-tijd worden nog een jaar uitgesteld.

Bovenstaande betekent ook een forse beperking op toepassing van de ET-regeling en verruiming van het inhoudingenverbod. Op een aantal punten is voor verduidelijking/afstemming nog contact met het Ministerie Sociale Zaken.

Nog meer wijzigingen op stapel

Het jaar 2018 heeft nog meer veranderingen in petto. Zo kan voor de eerste keer de LIV worden verzilverd. Een goed moment om te toetsen of de inrichting van het salarispakket voldoet en bijvoorbeeld de ET-regeling goed is ingericht in samenhang met deze regeling zodat je niet te veel maar ook niet te weinig claimt. Het jeugd-liv en de loonkostenvoordelen treden per 1 januari 2018 in werking.

Daarnaast zal 2018 een belangrijk jaar worden voor de uitwerking van de regeerplannen. Enkele aandachtspunten: de toekomst van payroll en de gevolgen voor het uitzenden, de impact van de nieuwe plannen op ZZP-ers (2020), aanpassingen in de keten, in de transitievergoeding, in het ontslagrecht en in de sectorindeling.

Het jaar 2018 wordt weer een jaar van uitdagingen voor deze mooie branche en het eindpunt is voorlopig nog niet in zicht. We houden je op de hoogte!